Otto Lindblad (1809−1864)

Svenska kungshymnen ['Kungssången'] ("Ur svenska hjärtans djup en gång")

Print
  • Year of composition: Likely 1844 (the song was published in 1846 by Wilhelm Hansen, Copenhagen, in the collection '9 Sånger')
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: C.V.A. Strandberg
  • First performed: "Hymn on the occasion of King Oscar I of Sweden & Norway's ascension to the throne. At the student celebration in Lund 5 December 1844. Lund 1844" (according to the Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591

Description of work

Not fast, but with energy E-flat major 4/4 (C)


Work comment

This song also exists in a version for mixed choir a cappella (T.T.B.B.). See further the individual post for that version.

The collection '9 Sånger' includes:
1. Hymn till konung Oscar ('Kungssången' / "Ur svenska hjertans djup")
2. Marsch ("Ur Ossians dunkla sagoverld")
3. Dalkarlasång ("Jag vet ett land långt upp i högan nord")
4. Stridsbön ("Du som verldar")
5. Frihet och fosterland ("Bland alla dagens strider")
6. Candidats visa ("Hela dan på lectioner")
7. Serenad ("Silfverklara toner")
8. Liten Fogel [sic] ("Till skogs en liten fogel flög")
9. Ur Shakespeares Henric [sic] VIII ("Orpheus sjöng")


Libretto/text

Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!