Otto Lindblad (1809−1864)

"Orfevs [Orpheus] sjöng" (from Shaksperes [sic; Shakespeare's] 'Henry VIII')

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (the song was published in 1846 by Wilhelm Hansen, Copenhagen, in the collection '9 Sånger')
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: William Shakespeare (translation by C.A. Hagberg)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591
• Manskören, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. no. missing) [1897]
• Manskören, Fifth edition, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Description of work

Andante - Un poco più animato - Andante A major 3/4 - 4/4 (C) - 3/4


Work comment

This song also exists in a version for mixed choir a cappella (T.T.B.B.). See further the individual post for that version.

The collection '9 Sånger' includes:
1. Hymn till konung Oscar ('Kungssången' / "Ur svenska hjertans djup")
2. Marsch ("Ur Ossians dunkla sagoverld")
3. Dalkarlasång ("Jag vet ett land långt upp i högan nord")
4. Stridsbön ("Du som verldar")
5. Frihet och fosterland ("Bland alla dagens strider")
6. Candidats visa ("Hela dan på lectioner")
7. Serenad ("Silfverklara toner")
8. Liten Fogel [sic] ("Till skogs en liten fogel flög")
9. Ur Shakespeares Henric [sic] VIII ("Orpheus sjöng")


Libretto/text

Orfevs sjöng; vid lutans toner
fjällens snöbetäckta zoner
sänkte sig för skaldens sång 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores
    • Orfevs sjöng - Score (2 pages, pdf - 2.5 MB  |  Downloaded 2000 times)
      Edition: Levande musikarv nr 1524. Redaktör: Magnus Svensson