Otto Lindblad (1809−1864)

Längtan till landet ("Vintern rasat ut bland våra fjällar")

Print
  • Year of composition: Likely 1839 (The poem was published in 1838 in Herman Sätherberg's 'Jägarens hvila. Poetiska bilder från skogen, fältet och sjön')
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Herman Sätherberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591
• Manskören, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. no. missing) [1897]
• Manskören, Fifth edition, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Description of work

Tempo di marcia D major 4/4 (C)


Work comment

The song also exists in a version for mixed choir a cappella (T.T.B.B.). See further the individual post for that version.


Libretto/text

[1.] Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drifvans blommor smälta ned och dö.

[2.] Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar,
ut till landet, ut till fåglarne [sic]