Otto Lindblad (1809−1864)

Vårsång ("Glad såsom fågeln i morgonstunden")

Print
  • Year of composition: Likely in the 1840s
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: "By H. Sätherberg" (according to the printed music; refers to Herman Sätherberg)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. no. missing) [1873]

Description of work

Marcia F major - B-flat major - F major 4/4 (C)


Work comment

The poem is also set to music by Prince Prins Gustaf; see that version's own post


Libretto/text

Glad såsom fågeln i morgonstunden
hälsar jag våren i friska natur'n [sic] 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores
    • Vårsång - Score (2 pages, pdf - 161 kB  |  Downloaded 2159 times)
      Edition: Levande musikarv nr 1624. Redaktör: Magnus Svensson