Otto Lindblad (1809−1864)

Ångbåtssång ("Sätt maskinen [maschinen] i gång, herr kapten")

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (the text was printed in the 1840s)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Otto Lindblad
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591

Description of work

Allegro moderato - Poco lento - Allegro moderato E-flat major - A-flat major - E-flat major 4/4 (C)


Work comment

The song also exists in a version for mixed choir a cappella (T.T.B.B.). See further the individual post for that version.


Libretto/text

Sätt maskinen [maschinen] i gång, herr kapten,
sätt maskinen [maschinen] i gång, herr kapten,
sätt maskinen [maschinen] i gång,
Hälsning vi sända från tonernas värld 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage